Montáž alarmu

Malebně zasněžená náves byla důstojnou kulisou pro montáž alarmu na hasičárnu. Instalovali jsme systém, který pokrývá všechny kritické přístupové body do objektu. Alarm je nyní napojen na nepřetržitý dohled našimi členy a předpokládaná reakční doba na poplach je v řádu několika minut. Věříme, že tento počin, uložený výboru poslední členskou schůzí, efektivně ochrání majetek našeho SDH.

Pro všechny členy SDH jsme připravili návod na obsluhu, který najdete ZDE.

Po instalaci následovalo v již lehce vytopené hasičárně avízované sousedské posezení. Sešlo se nás tu nad očekávání hodně a nálada byla velmi dobrá. K pohodičce přispěla zejména Bářina bezkonkurenční tlačenka a dar bratra Voděry v podobě basičky nádherně vychlazených Plzní.

Posezení v hasičárně se tedy nakonec, přes všechny panující obavy o kolizi termínu s mysliveckým plesem v Miroticích, ukázalo jako ideální alternativa pro všechny, kdo na ples nechtěli nebo nemohli vyrazit.