Naše stříkačka jest ruční koněspřežná požární stříkačka z továrny R. A. Smékal vyrobená pod číslem 1522 v roce 1923 v závodě na Smíchově. Zakoupena byla za 25.000 Kč. Za tuto cenu bylo možno v roce 1923 poříditi 3 pěkné krávy a nebo třeba 50 pánských obleků.

Roku 1885 byl změněn název firmy F. Smekal a syn na R. A. Smekal. Nevlastní matka se nedlouho po smrti Františka Smekala provdala do Slatiňan u Chrudimi, vedením moravského závodu byl pověřen její bratr Antonín Zbořil. Ten zajistil modernizaci a také elektrifikaci závodu firmou Ing. Bedřicha Potůčka ze Slatiňan. Zejména v konstrukci, na které se Smekal sám výrazně podílel, a výrobě požární techniky slavila firma R. A. Smekal mimořádné úspěchy, především pak v soudobé tendenci zakládání dobrovolných požárních sborů se produkce stříkaček posazených na vozech tažených koňmi stala hlavní činností závodu. Zpočátku se pumpa pro náhon vody do hadic poháněla ručně, později byla čerpadla vybavována spalovacími motory.

 

Ukázka z ceníku R. A. Smekal.

Vedle hasičských stříkaček vyráběly továrny pod značkou R. A. Smekal také secí a hospodářské stroje, čerpací vozy pro stavebnictví a činnost městské údržby, sanitní a fekální vozy, různé druhy žebříků, v pozdějších letech vyráběla též tělocvičné nářadí. Na přelomu 19. a 20. století zaměstnával jen závod v Čechách pod Kosířem na 200 pracovníků.