Lučkovice je vesnice, část města Mirotice v okrese Písek. Nachází se asi 3 km na severozápad od Mirotic. Je zde evidováno 57 adres. Trvale zde žije 41 obyvatel.

Lučkovice je také název katastrálního území o rozloze 4,9 km2.

 

Historie

Lučkovice jsou středověkého původu, první zmínky o vsi jsou z roku 1227. Zprvu byly Lučkovice v majetku pražského svatojiřského kláštera. Na počátku  14. století patřila ves k věnnému majetku královny. Ale zároveň zde byla tvrz vladyků z Lučkovic. Toto rozdělení vesnice přetrvalo, v 16. století se jedna část vesnice stala majetkem hradu Zvíkov (od roku 1551), jedna část patřila k Škvořeticím, další část k Rakovicím. V 17. století byla část Lučkovic majetkem čimelického panství. Všechny části byly posléze sceleny a ves patřila pod statek Škvořetice, od roku 1681 k Cerhonicím. Velké ztráty utrpěla ves za třicetileté války. V roce 1654 zde byly vedeny tři osazené usedlosti, sedm jich bylo pustých. V jihozápadní části návsi stával vrchnostenský dvůr.

 

KRONIKA

    Zajímavosti z obecní kroniky
   (není zatím k dispozici)

Památky

Kaple na návsi je z roku 1850. Tato kaple je zasvěcena svatému Václavovi.  Kaple má osmiboký půdorys, krytý stanovou střechou zakončenou věžičkou. Spojuje prvky empírové a pseudogotické architektury.

Vedle kaple se nachází kamenný kříž se špatně čitelnou datací na vysokém podstavci. Kříž je datovaný 1871.

Před kaplí je pomník padlým v I. světové válce. Kromě jmen padlých spoluobčanů jsou zde uvedené země, kde dotyční položili své životy na bojišti. V spodní části pomníku je vsazená deska s věnováním místnímu občanu A. Procházkovi, který byl za II. světové války popraven na Pankráci.

U komunikace těsně před vesnicí ve směru od Mirotic se nachází kamenný kříž.

U mostu přes Kostratecký – (Kostřatecký) potok  ve vesnici se na jedné straně nalézá lidová socha světce Jana Nepomuckého. Tato socha je vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.

 

Letecký snímek Lučkovic z roku 1953

 

Naproti soše Jana Nepomuckého je umístěný drobný kříž. Na jeho kamenném soklu je umístěná deska s částečně nečitelným věnováním.

U příjezdové komunikace do vesnice ve směru od Mirotic se nalézají kamenná boží muka. Tato boží muka jsou také vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek.

Naproti těmto mukám se nachází drobný kříž na kamenném podstavci. Na jeho obdélníkovém štítku je čitelný pouze tento nápis: Rodina Brousilova z Lučkovic. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.

V Lučkovicích se dochoval soubor lidové architektury z doby od druhé třetiny  19. století až po první třetinu 20. století. Nejvýznamnější památkou lidové architektury ve vsi je patrová usedlost čp. 26. Lučkovice byly navrženy k prohlášení za vesnickou památkovou zónu.

Převzato z www.mirotice.cz

N/A