Krajinné okolí Lučkovic představuje unikátní soubor fauny a flory typické jinak snad spíše pro samotné podhůří Šumavy. Vyskytují se zde četné vzácné druhy sdružené v malých přírodních celcích, jako je například louka zvaná Malý Kosatín.

 
Flóra

Malý Kosatín je přírodní památka ev. č. 982, která se nachází v okrese Písek severovýchodně od Lučkovic. Důvodem ochrany je vlhká slatinná louka s bohatou květenou, kde roste velice početná populace (až 400 jedinců) Prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a několik desítek jedinců Tolije bahenní (Parnassia palustris).

 

Tolije bahenní (foto Ochrana přírody AOPK ČR)

 

Fauna

Historicky se v okolí Lučkovic také hojně vyskytovaly vzácné živočišné druhy jinde v Čechách málo rozšířené. Příkladem může být Bobr oranžový (Castor aurantis), který se vyskytoval zcela endemicky právě v této v části toku řeky Lomnice. Časem byl však tento mohutný hlodavec vytlačen menším, ale mnohem agresivnějším Bobrem evropským (Castor fiber). Ještě v dnešních dobách lze, dle neověřených zpráv místních obyvatel, v okolí toku řeky Lomnice vzácně nalézt mohutné kosterní pozůstatky těchto robustních zvířat dorůstajících v kohoutku velikosti až 170cm.

 

Bobři oranžoví při stavbě hráze na řece Lomnici (reprodukce z publikace Johnson’s Animal Kingdom 1897)

 

Jedince ze stávající populace Bobrů evropských lze však nyní zahlédnout jen velmi obtížně, neboť jde o extrémně plachá zvířata. Jejich pozorování vyžaduje velkou trpělivost a naprostou sebekázeň, neboť je třeba celé hodiny nehnutě pozorovat segment řeky nesoucí stopy jejich činnosti. To by Vám ostatně mohla potvrdit řada nadšených mladých obyvatel obce, vydávajících se občas za těmito zvířaty na dlouhá noční pozorování do okolí Lučkovic mezi temné a bažinaté meandry řeky Lomnice.

 

Následek současné činnosti Bobra evropského na Lučkovicku (foto z archivu obyvatelky Lučkovic)

 

Zajímavostí je fenomenální sluch bobra, který je prý schopen až na vzdálenost 50m rozpoznat při správném nastavení boltců šum elektronů ve vybíjející se Lithium-Iontové baterii mobilního telefonu. Proto je vhodné při snaze o pozorování bobrů vždy přepnout mobilní telefon do režimu „V letadle“, kdy je spotřeba energie minimální a nebo jej raději úplně vypnout. Ne nadarmo říkají myslivci:

„Bobr zrakem pátrá, sluchem bystří, čichem větří.“

Pozn. autora: Tento článek může obsahovat drobné nepřesnosti