Zemětřesení Lučkovice

Dne 7. března zasáhlo Lučkovice neobvykle silné zemětřesení.

Co se o něm psalo?

Odborníci v současné době vyhodnocují makroseismické dotazníky, kterých přišlo přes 1300 z okruhu přibližně 100 km od epicentra. „Lidé popisují nejčastěji otřesy půdy, chvění, cinkání nádobí, dunění nebo zvuk podobný explozi. V některých lokalitách jsou hlášeny vlásečnicové trhliny ve stěnách. Vzhledem k magnitudu a hloubce ohniska žádné výraznější škody neočekáváme,“ shrnul Jan Zedník s tím, že kompletní vyhodnocení předpokládá během deseti až čtrnácti dnů.

Opakování podobně silného jevu není podle jeho slov v této lokalitě pravděpodobné. „Nejspíš bude příštích sto let klid. Výskyt dalších dotřesů však nelze vyloučit,“ podotkl a dodal, že vzhledem k výjimečnosti současného zemětřesení plánuje Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR umístit přímo u Mirotic dočasnou seismickou stanici, která by zachytila i případné velmi slabé dotřesy. Nejbližší stálá seismická stanice ČRSS je na hradě Zvíkov cca 10 km od epicentra zemětřesení.

Hanušovic stavení den po zemětřesení