Zásah SDH – vichřicí poničená alej do Mirotic

Dne 19.2.2022 naši krásnou alej vedoucí do Lučkovic zasáhl silný vítr. Několik stromů bylo vyvráceno a řada dalších poškozena silným větrem. Naše jednotka SDH byla ovšem na místě a provedla zabezpečení komunikace a sanaci pokácených kmenů. Silný vítr způsobil ten den škody na celém Písecku a Lučkovice tak nebyly žádnou výjimkou. Přinášíme vám několik snímků ze zásahu a děkujeme všem, kdo se akce účastnili. Pochvala náleží především našemu strojníkovi, který uvedl do chodu v rekordním čase naše zásahové vozidlo.

 

   

 

Dle meteorologického ústavu ten den dosahoval vítr v Lučkovicích nárazově až 65km/hod.