Zásah SDH – Vyproštění vozidla z potoka

Za ztížených povětrnostních podmínek a na mimořádně špatně sjízdné komunikaci dostal v naší obci řidič smyk navzdory velmi obezřetné jízdě zcela odpovídající stavu vozovky. Vozidlo pak velmi nešťastně pomalu sklouzlo po hraně komunikace do Kostřateckého potoka. Naštěstí nedošlo ani ke zranění ani k poškození komunikace. Na vyproštění se podíleli členové našeho SDH, děkujeme všem. Jmenovitě je třeba pochválit zástupce starosty SDH Pavla Klímu, který nasadil svou těžkou techniku a tím přispěl lvím podílem k odtahu vozidla zpět na komunikaci.