Valná hromada 2023

Valná hromada pro rok 2023 byla řádně svolána a proběhla 23.3.2024 za mimořádně hojné účasti 23.3.2024. Osobně nás přijel pozdravit i bratr Heinrich z OSH Písek.

Projednávané body:

  • Zrekapitulovali jsme činnost za uplynulý rok a schválili jsme hospodaření naší jednotky za rok 2023.
  • Zvolili jsme několik nových členů výboru SDH. Dosavadním členům výborů patří obrovský dík za jejich nasazení.
  • Nastavili jsme pravidla pro výbor pro nakládání s prostředky SDH mezi valnými hromadami.
  • Zvýšili jsme členské příspěvky pro rok 2024 na 400 Kč. Pro členy mladší 18 let a starší 70 let je tento příspěvek dobrovolný.
  • Naplánovali jsme činnost na rok 2024, a protože máme ambice být (opět) funkční jednotkou SDH, připravenou k zásahu, věnovali jsme se i možnostem školení a doplnění vybavení.

Děkujeme obětavcům za úklid hasičárny a přípravu valné hromady a všem sestrám a bratrům za aktivní účast!