Uklízíme Česko

V sobotu 9.4. 2022 jsme uspořádali z povětrnostních důvodů o týden odloženou akci „Ukliďme česko“. Naše uklízecí týmy vyrazily směrem na Mirotice, Výšice i Komárov. Odpadu nebylo letos nepřiměřeně mnoho. Je znát, že až na výjimky, lidé již tolik odpadky podél cest neodhazují. Významný nález se však i tento rok podařil. Nad stavebním odpadem, který někdo neváhal vyklopit u lesa, místo toho, aby jej odvezl do Mirotic na sběrný dvůr, zůstává zdravý rozum stát.

Počasí bylo tento víkend již méně nepřátelské, ale i tak jsme všichni uvítali vynikající (ještě teplé) uzené od Báry, které nás večer čekalo jako odměna v hasičárně.