Svoz elektroodpadu

Elektroodpad je možno odkládat k Brousilům na dvůr až do 15/3/2024, kdy bude naplánován jeho odvoz.

Ke zpětnému odběru lze zdarma, bez ohledu na místo trvalého bydliště, odevzdat elektrospotřebiče z domácností nebo jemu podobné od právnických osob a podnikatelů (tzn., že pokud máte např. ledničku nebo rychlovarnou konvici v kanceláři a doslouží, můžete ji také bezplatně odevzdat).

Na každém elektrospotřebiči, jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Ten značí, že tento výrobek po ukončení své životnosti nesmí být vyhozen do popelnice se směsným odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace.

Do spotřebiče nezasahujte, jednotlivé díly nedemontujte – výrobek a jeho komponenty mohou obsahovat látky, které ohrožují zdraví a bezpečnost, a nebo poškozují životní prostředí.

Poděkování pak patří Báře za organizaci akce.

Co třeba taková lednice? Co se s ní vlastně použije?

Zdroj: https://www.elektrowin.cz