Svatováclavská pouť 2022

Co napsat o letošní pouti? Opět se více než podařila. Počasí bylo letos slušné a naštěstí byla již hotová i naše nová silnice do Mirotic. Tradiční přehlídku stánků a dílniček obohatila nově i kovářská dílna a projížďky na koních.

Nesmíme však zapomenout na staročeskou střelnici, ani na novou „Hraběnčinu kuželkovou hernu“, ve které se daly prohýřit za hodnotné ceny slušné peníze. Jako vždy vynikající „Bářiny bramboráky“ a delikatesní klobásky v podání zkušeného grill týmu naplnily bříška místních i přespolních. Jedlo se, pilo se, hodovalo až do tmy.

Večer nastoupila tradiční kapela se svým příjemným táborákovým repertoárem. A byla by to správná vesnická pouť, kdyby se to na závěr nepopralo?

Těšíme se na další ročník a děkujeme všem, kdo přiložili ruce k dílu. Zejména pak naší mladé hasičce Káje a její kamarádce Elišce.


 

V neděli pak proběhla u naší kapličky mše s pěknou účastí více než 30 přítomných a následně jsme poseděli v již vzorně uklizené hasičárně.