Školení SDH Mirotice

V uplynulém týdnu se v Sboru dobrovolných hasičů v Miroticích odehrála výjimečná událost – školení Život zachraňující úkony a imobilizační techniky.

Školení, které se konalo v sobotu 13. dubna, bylo vedené zkušeným lékařem záchranné služby Janem Bydžovským, který se opravdu výborně postaral o to, aby účastníci získali nejen teoretické a praktické znalosti, ale také důvěru ve své schopnosti poskytnout první pomoc v případě nouze.

Za SDH Lučkovice chceme poděkovat panu doktorovi za skvěle civilní a praktický přístup, který nám umožnil si vyzkoušet, jak fungují pomůcky používané při záchraně života.

Všem organizátorům z SDH Mirotice pak za pozvání na výborně připravenou akci a báječné pohoštění účastníků.

Věříme, že členové naší JSDH, kteří se školení zúčastnili, budou v případě potřeby schopni uplatnit nabyté znalosti a být platnými pomocníky profesionálních záchranářů i v této oblasti.