Sanace pozemku s elektroodpadem

Sešli jsme se k vyproštění přebujelého elektroodpadu, kterým byl léty zaplaven obecní pozemek na okraji Mirotic. Ledničky, bojlery, pračky, sušičky i myčky se skrývaly v hustém podrostu pevně zakotvené ve vegetaci. Tuto komunitu pak doplňoval ekosystém drobných spotřebičů jako jsou vysavače, sekačky, fény, vařiče, rádia i různé rozvaděče a motory. Porušili jsme jejich pevná pouta představovaná zejména kabely a ulevili jsme pozemku od tohoto bohatství. Zatím evidujeme dle protokolu o likvidaci:

Bojlery:  3ks
Velké elektrospotřebiče:  36ks
Malé elektrospotřebiče (plné pytle): 7ks

 

  

Věříme. že kromě obohacení pro naši hasičskou pokladnu jsme přispěli ke zkrášlení našich milých střediskových Mirotic. V neposlední řadě pak děkujeme celé rodině Brousilových, že nám odběr elektroodpadu z pozemku umožnila.