Poutní bohoslužba 2023

Výjimečnost letošní poutě spočívala též v rozdělení společenské a duchovní části akce do dvou víkendů. Tradiční poutní bohoslužba v lučkovické kapličce se uskutečnila v neděli 1. října. Završil ji odhodlaný zpěv svatováclavského chorálu a následovalo sousedské posezení s panem farářem a bratrem jáhnem před hasičskou zbrojnicí. Děkujeme bratrům a sestrám, kteří připravili prostory i pohoštění.