Nový znak SDH Lučkovice

Každá místní organizace SDH má možnost určit si vlastní znak odvozený z obecného znaku organizace SDH. Takový znak by měl vycházet z historických  a zeměpisných pramenů a odrážet ve své grafické podobě specifičnost dané lokality a organizace.

Naše historická sekce (poděkování zejména pánům Kolínskému a Kuthanovi) po dlouhém bádání v archivech a porovnávání zažloutlých svitků dospěla ke grafickému návrhu znaku, který vychází z historických kořenů oblasti ve které se Lučkovice nachází. Odvozen je od znaku tzv. “plamenné orlice“, která bývá nazývaná také jako svatováclavská nebo přemyslovská.

Svatováclavská orlice se objevuje jako symbol přemyslovských českých knížat, avšak její původ není zcela jasný (je možné, že představuje vztah knížat k říši, která jako symbolu užívala dvouhlavého orla). Plamenná orlice se používala již v době knížete Václava, jehož jméno nese (panoval v letech 921 až 935 a šířil křesťanství v českých zemích, oslavovaný jako světec bezprostředně po své smrti rukou svého bratra Boleslava). Nejstarší artefakty, na nichž se symbol objevuje jsou následující: několik mincí ražené knížetem Bedřichem mezi lety 1179 a 1181, a knížecí pečeť krále Přemysla Otakara I., z roku 1192

Právě naše obec je, nejen díky naší kapličce, s osobou knížete Václava úzce spojena a proto se použití tohoto symbolu zjevně nabízí.

Původně znak rodu Přemyslovců je nyní součástí znaku nejen několika  českých obcí, ale i některých vojenských jednotek armády ČR.

 

 

Varianta pro výšivku na modrém podkladě


Jak se Vám líbí nový znak SDH Lučkovice?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...