Májka 2023

Tradiční stavění májky i pálení čarodějnic se letos opět vydařilo. Teplé počasí i vlahý večer podpořili spotřebu tekutin. Vyzkoušeli jsme tři druhy klobásek a vítězem se stala Farmářská klobása. Májku máme již tradičně opravdu krásnou a vysokou.  Májku jsme opět uhlídali a ta teď pyšně zdobí náves před zbrojnicí.

Poděkování patří opět všem, kdo káceli, loupali, zdobili, vrtali a stavěli. Zejména pak Béďovi, bez jehož pomocné „ruky“ by stavění bylo i letos mnohem obtížnější!

         

Dali jste si?

Tento svátek se natolik vžil do národního podvědomí, že je jeho původ zahalen tajemstvím. Již ve starověkém Římě byla v tento den oslavována bohyně jara a plodnosti. Křesťanství pochopitelně pojímalo tento svátek velmi cudně – a proto byl polibek vrcholem toho, čeho chlapci mohli dosáhnout. Tradice praví, že na prvního máje by každá dívka měla být políbena pod rozkvetlou třešní. Polibek jí zaručí krásu a mládí. S tímto zvykem úzce souvisí stavění májek před domy svých zaslíbených. I přes romantiku, lásku a krásu měsíce května, by se v tomto měsíci neměly dělat svatby. Dle lidových pověr: „Na svatbu v máji, do roka máry“.

Stavění máje

Májka je oslavována jako symbol lásky, plodnosti a mládí – ale také jako strážce obce. Tradičně se muži vydávají poslední dubnový den do lesa (v dnešní době kdykoli v týdnu před čarodějnicemi), aby uřízli co nejvyšší strom. Muži z budoucí májky oloupou kůru, oklestí ji a děvčata ozdobí její vršek stuhami a krepovým papírem.

Pod korunou stromu je uvázán ozdobený věnec, který symbolizuje panenství dívek ve vsi. Právě kvůli němu musí mladíci hlídat májku přes noc! Chlapci z okolních vesnic se totiž během noci mohou pokusit májku pokácet, a získat tak symbolické panenství děvčat pro sebe. Dodnes je nebetyčnou ostudou, pokud muži svou májku nedokážou přes noc uhlídat.

Ve velmi tradičních vesnicích staví mladíci malé májky (břízky) před domy svých děvčat. Tento čin je signálem pro všechny, že dívka není k mání. V některých krajích je rovněž zvykem vysypávat chodníčky lásky – cestičky z písku či vápna, které spojují domy milenců. Tento zvyk může ale napáchat hodně škody, protože soukromí má někdy zůstat tajemstvím!