Májka 2022

Tradiční stavění májky i pálení čarodějnic se letos mimořádně vydařilo. Počasí nám nadmíru přálo a účast byla opravdu hojná. Májku máme letos opravdu krásnou a vysokou. Všeobecné veselí bylo podpořeno dobrým jídlem a zejména pečená vepřová kýta byla opravdu lahodná. Po soumraku si pak několik nadšenců hodilo partičku na našem hřišti. Májku jsme uhlídali a ta teď pyšně zdobí náves před zbrojnicí.

Poděkování patří všem, kdo káceli, loupali, zdobili a stavěli. Zejména pak však Béďovi, bez jehož pomocné „ruky“ by stavění bylo mnohem obtížnější!

 

  

       

 

 

 

Víte že?

Již od časů Karla Hynka Máchy symbolizuje máj svátek lásky. K noci, kdy se z dubna stává květen, se váže spousta lidových pověr a zvyků, které přetrvávají až dodnes. Svatojakubská noc je údajně nejplodnější nocí roku – a děti v tuto noc počaté mají mít po celý život štěstí.

Stavění máje

Májka je oslavována jako symbol lásky, plodnosti a mládí – ale také jako strážce obce. Tradičně se muži vydávají poslední dubnový den do lesa (v dnešní době kdykoli v týdnu před čarodějnicemi), aby uřízli co nejvyšší strom. Muži z budoucí májky oloupou kůru, oklestí ji a děvčata ozdobí její vršek stuhami a krepovým papírem.

Pod korunou stromu je uvázán ozdobený věnec, který symbolizuje panenství dívek ve vsi. Právě kvůli němu musí mladíci hlídat májku přes noc! Chlapci z okolních vesnic se totiž během noci mohou pokusit májku pokácet, a získat tak symbolické panenství děvčat pro sebe. Dodnes je nebetyčnou ostudou, pokud muži svou májku nedokážou přes noc uhlídat.