Jarní úklid

V neděli 31. března proběhl úklid dřeva na topení u hasičárny a čištění nátoku do nádrže. Další možnost zapojit se do jarního úklidu je 6. dubna v rámci celostátní akce Ukliďme Česko. Sraz před mirotickou radnicí je v 9 hodin, pytle a rukavice budou k dispozici na místě. Děkujeme všem, kdo přiložili a přiloží ruku k dílu.