Vydařená oslava 100 let SDH Lučkovice

V dubnu 1923 byl založen sbor dobrovolných hasičů v Lučkovicích. Stoleté výročí této události připomněla velká oslava, která se konala druhý červnový víkend. Pestrý program přitáhl návštěvníky z širokého okolí.

Po úvodních zdravicích br. Heinricha z OSH Písek a paní starostky Mikšíčkové byla udělena vyznamenání zasloužilým členům sboru. Následovalo historicky druhé cvičení s žebříky, inspirované dochovanou fotografií cvičení z roku 1923. Vhled do historie zprostředkovala také doprovodná výstava v hasičské zbrojnici s poutavým textovým a obrazovým materiálem i dobovými exponáty včetně sto let starého pamětního odznaku.

Stěžejním bodem odpoledního programu byla okrsková soutěž v požárním útoku, ve které se utkala družstva z Mirotic, Bud, Radobytců, Pohoří a Lučkovic s výsledným umístěním v uvedeném pořadí.

Oč méně spokojení mohli být domácí s výkonem v soutěži, o to více hrdi mohli být na zvládnutou organizaci celé akce, a to až do takových detailů, jako bylo zhotovení speciálních terčů. Ty připomínaly stodoly U Pěkniců a U Šimků, které zachvátil před sto lety požár, jenž byl následně impulsem pro ustavení dobrovolných hasičů v obci.

Návštěvníci akce se i navzdory podvečerní bouřce a dešti dobře bavili a vydrželi do pozdních večerních hodin, kdy se na pódiu vystřídaly kapely Dobříšská pětka a Atlantic.

Slavnostní nástup

Obrázek 1 z 8

Všem sponzorům, zejména Městu Mirotice, všem, kdo se na přípravách a realizaci oslav podíleli, i všem, kdo se jich zúčastnili, patří poděkování. A bratrům a sestrám lučkovického sboru přejme, aby si udrželi elán i odhodlání navazovat na odkaz předků a pokračovat v tradici.

Autor: MJ